Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
♥️ (¯`•♥️Chào mừng bạn đến với Cassiopeia Family ♥️•´¯) ♥️

Share | 
 

 [Oneshot] [YunJae] Lạc Đường...

Go down 
Tác giảThông điệp
[Cass s2 DBSK] Mun
Moderator
avatar

Medal :
Tổng số bài gửi : 37
Thank : 3
Join date : 17/09/2010
Age : 21
Đến từ : ๑۩۞۩๑♥Gia tộc JAE KUTE - CON GÁI ♥๑۩۞۩๑

Bài gửiTiêu đề: [Oneshot] [YunJae] Lạc Đường...   2010-09-22, 8:15 pm

L?c ???ng...Author: Unknown
Translator: QuickTranz
Editor: Lam Thiên
Genre: one-short, romance
Rating: PG
Pairing: YunJae
Thanks for Ech_xanh@DBC’s help

~~***~~
Mun: oneshot này không c?n permission vì các lý do sau:
- Ch?a rõ tác gi?
- ???c trans b?i ch??ng trình quick tranz c?a Cassiopeia
- B?n Lam Thiên ch? có vai trò là post lên word press và b?n thân b?n c?ng không có permission
Nh?ng n?u qicktranz hay author (hình nh? là Cass Hàn) ?òi h?i ph?i có permission, Mun s? del bài ngay l?p t?c!
Enjoy! ?ây th?t s? là m?t oneshot ng?n g?n, thâm sâu và hay vô ??i!
..................................................................................................................................................
Ngày tr??c, khi v?n còn là th?c t?p sinh, JaeJoong m?t mình thuê m?t gian phòng nh?, tuy giá thuê r?t r? nh?ng nhi?u khi v?n ch?ng th? tr? n?i ti?n nhà.

Bây gi? h?i t??ng l?i, JaeJoong k? th?t ?ã không còn nh? ngày ?ó món m? gói ph?i ?n hàng ngày khó nu?t nh? th? nào, c?ng nh? không rõ m?y b?c t??ng trong phòng loang l? n?m m?c ra sao, c?u th?m chí còn m? h? v? nh?ng khi b? b?nh mà không ai bi?t, hay m?i lúc tuy?t v?ng l?i t? nh? ph?i ti?p t?c kiên trì….
Nh?ng mà, JaeJoong l?i nh? rõ ràng bu?i t?i c?a m?t ngày nào ?ó, c?u ??ng bên m?t con ph? ?ông ?úc gi?a th? ?ô Seoul, nhìn th?y nh?ng áng mây r?c r? phía xa xa, xung quanh ??u là nh?ng g??ng m?t xa l? ??y m? nh?t, c?u buông thõng hai tay, mu bàn tay ch?m nh? vào chi?c túi l?n ??ng ??y k?o cao su và sô cô la ch?a bán h?t.
Khi ?ó, JaeJoong c?m th?y mình ?ã b? l?c ???ng, l?c ???ng trong m?t thành ph? xa l? ph?n hoa mà mình không thu?c v? nó.
Nh?ng ngày sau ?ó, JaeJoong c?m th?y nh? ch?p m?t l??t qua, c? nh? nh?ng c?nh h?i ?c trong các b? phim ?i?n ?nh. ??n lúc nhìn l?i, c?u phát hi?n hai bên trái ph?i mình có b?n ng??i con trai ?ang ??ng, ? d??i ánh ?èn sân kh?u r?c r? cùng mình c?t cao gi?ng hát, xung quanh ng?p tràn m?t màu ??.
R?i c?u l?i ng?n ng?, nh? có m?t bu?i t?i, ng??i con trai ??ng ? ngoài cùng bên trái ?ang hát m?t b?n tình ca b?ng nhiên ?? m?t, dùng gi?ng nói ??y c?ng th?ng nh?ng r?t kiên ??nh nói v?i c?u:
“Mong c?u có th? cho t? c? h?i, ?? khi c?u ?au kh? có th? cho c?u m??n m?t b? vai, khi c?u h?nh phúc có th? cùng c?u vui c??i, khi c?u l?c ???ng có th? cho c?u m?t ph??ng h??ng…..”
JaeJoong thích ng??i ?y, cho dù l?i anh nói ch?ng có gì m?i m?, nh?ng c?u v?n r?t thích…


…..
C?u thích ánh m?t ng??i ?y, m?t m?t mí tuy không h?n là quá ??p nh?ng r?t có th?n thái; c?u thích g??ng m?t ng??i ?y, tuy h?i nh? nh?ng ???ng cong d??i c?m r?t cu?n hút; c?u thích b? môi ng??i ?y, tuy không hay nói nh?ng l?i ng?t ngào nh?ng lúc c??i lên l?i r?ng r? nh? ánh m?t tr?i.
C?u thích, không ch? b?i vì ng??i ?y t?ng nói, khi c?u l?c ???ng nh?t ??nh s? cho c?u m?t h??ng có th? ?i…

- “Theo các b?n, thành viên nào c?a Dong Bang Shin Ki s? là ng??i k?t hôn s?m nh?t?”

- “….”

- “Ch?c s? là tôi.”

- “…V?y… chúc c?u may m?n ~”
Ch??ng trình phát thanh v?n tho?i mái h?n truy?n hình r?t nhi?u, mà JaeJoong l?i là ng??i tu? h?ng nh?t trong c? n?m ng??i, th??ng nói mà không ?? ý. K? th?t l?i nói khi ?ó c?ng ch? là m?t câu ?ùa mà thôi, ai c?ng không ngh? r?ng s? có m?t ngày câu ?ùa ?ó l?i tr? thành s? th?t.
L?i sau m?t kho?ng th?i gian r?t dài, c?m giác l?c ???ng ngày tr??c ch?a t?ng m?t l?n tái xu?t hi?n, k? c? th?i ?i?m công ty mu?n ng??i khác thay th? v? trí c?a c?u, th?i ?i?m chân c?u b? th??ng, hay th?i ?i?m c?u lái xe sau khi u?ng r??u…
JaeJoong ?ã t?ng c?n th?n t? h?i chính mình, c?u c?m th?y an tâm nh? th?, có ph?i vì ng??i ?y ?ã m?t lòng gi? l?i h?a, th?t s? s? ch? cho c?u m?t con ???ng không th? b? l?c ?? c?u ?i?Có ng??i nói, trong tình yêu, tranh cãi cùng mâu thu?n c?ng không ?áng s?, ?i?u ?áng s? chính là th? tình c?m v?n ngay c? sóng gió ??u có th? v??t qua nh?ng l?i b? th?i gian d?n d?n khi?n cho phai nh?t…
Vì th?, câu ?ùa ngày x?a ?ã tr? thành s? th?t.
JaeJoong m?c l? ph?c màu tr?ng, im l?ng ??ng tr??c bàn th? Chúa, không chút c?m xúc nhìn cha x?. M?t ng??i c?ng m?c l? ph?c màu tr?ng t? bên kia giáo ???ng ?ang ti?n t?i chính là cô dâu c?a c?u.
C?u nhìn cô dâu, kh? m?m c??i.
JaeJoong thích cô ta.
C?u thích ánh m?t c?a cô ta, m?t m?t mí tuy không ph?i c?c k? xinh ??p nh?ng r?t có th?n thái; c?u thích khuôn m?t c?a cô ta, tuy h?i nh? nh?ng ???ng cong n?i c?m r?t duyên dáng; c?u thích ?ôi môi c?a cô ta, tuy không ng?t ngào n?ng n?u nh?ng khi c??i lên s? r?ng r? nh? ánh m?t tr?i.
JaeJoong c?m l?y chi?c nh?n, ??u ngón tay l?p t?c truy?n ??n c?m giác l?nh l?o.
C?u c?m l?y tay cô dâu và ?eo nh?n, nhìn qua g??ng m?t cô ta th?y ???c ng??i ?y ?ang ng?i ngay hàng gh? phía tr??c. Ch? là trong nháy m?t, l?n th? hai trong cu?c ??i mình, JaeJoong ??t nhiên c?m th?y mình l?i b? l?c ???ng, ngay t?i trong chính hôn l? c?a mình… ngay t?i trong giáo ???ng thiêng liêng…
B?i vì c?u bi?t, ng??i ?y s? không bao gi? còn ch? ???ng cho c?u n?a…
B?ng nhiên ng?n ng? nh? t?i ch??ng trình phát thanh nhi?u n?m v? tr??c, khi c?u b?o c?u s? là ng??i th? nh?t k?t hôn, ng??i ?y ?ã nói:
“Chúc c?u may m?n….”
Chúc may m?n….
Chúc may m?n…
??o m?t t?i hi?n t?i, gi? ?ã không còn là th?i thanh niên n?a, không bi?t t? khi nào c?u ?ã l?ng l? t?m bi?t tu?i hai m??i.JaeJoong ??ng bên ???ng, ánh m?t tr?i th?c chói m?t, c?m th?y m?t có chút hoa.
Có m?y ph? n? ?i qua kh? thì th?m h?i nhau li?u c?u có ph?i Hero JaeJoong c?a Dong Bang Shin Ki m??i n?m v? tr??c không, JaeJoong lúc này m?i phát hi?n, hoá ra chính mình ?ã b? lãng quên.
?i v? nhà, ghé qua ti?m báo n?i góc ???ng, ti?n tay l?y ra m?t ít ti?n l? mua báo, chuyên m?c gi?i trí có bài vi?t l?y t?a ?? nhóm XX giành m?t lúc b?n gi?i th??ng l?n cu?i n?m, ?nh ch?p m?y ??a em ôm nhau khóc vì vui m?ng, m? h? nh? l?i, hình nh? ngày tr??c ?ã t?ng có ng??i ? trên sân kh?u m?t tay c?m cúp m?t tay ôm m?y ??a em, l?i ??a môi qua hôn lên thái d??ng c?a c?u.
L?ng ng?c b?ng nhiên có chút khó ch?u, JaeJoong nh? mu?n tr?n tránh li?n l?t qua m?y trang báo, l?i nhìn th?y m?t m?u tin ? trong góc, b?t ??c d? nh?ch môi, cu?i cùng ?em t? báo ném vào thùng rác.
“C?u thành viên Dong Bang Shin Ki – Hero JaeJoong ?ã ly hôn!”
Cu?c hôn nhân hai n?m ?ã k?t thúc, k? th?t c?ng không ??n m?c t?i t?, ngày ?ó sau khi ký xong t? ??n v? c? ??a qua, JaeJoong ??n t?n lúc ?y m?i ý th?c ???c, ??i v?i th? tình c?m thoáng qua này, c?u ch?a t?ng có ý ngh? mu?n ???c bên nhau t?i khi b?ch ??u giai lão.
? m?t ngày tháng nào ?ó, c?u ?ã b? l?c ???ng, ch? là không còn ai s?n lòng ch? ???ng cho c?u n?a…
Di ??ng ??t nhiên ?? chuông, là bài hát ‘Old leader song’ (*), JaeJoong nhìn cái tên ?ã lâu không xu?t hi?n nh?ng v?n luy?n ti?c không n? xoá ?ang nh?p nháy trên màn hình ?i?n tho?i, trái tim t?a nh? nh?c ?i?u r?n ràng c?a ca khúc này mà c?ng b?t ??u không ng?ng xáo ??ng.
“….. A lô?”
“Là t?….”
“Uhm….” C?u bi?t ng??i ?y là ai, c?u bi?t.
“C?u….. th?i gian qua có ?n hay không?”
“….. V?n ?n.”
“……..” M?t kho?ng tr?m m?c th?t dài, ??n lúc JaeJoong v?a ngh? không bi?t ?i?n tho?i c?a mình có b? làm sao hay không thì ng??i ?y l?i c?t ti?ng… “T? l?i không ?n chút nào….”
“YunHo….”
“Thôi b? ?i, t? ch? mu?n h?i th?m tình hình c?a c?u m?t chút…. Ch?c c?u ?ang b?n, t? d?p máy ?ây… Nh? chú ý gi? gìn s?c kho?.”
JaeJoong không tr? l?i, ??u dây bên kia ??i m?t lúc, sau ?ó truy?n ??n m?t ti?ng th? dài r?t kh?, r?i nh?ng ti?ng tút.. tút ng?t máy vang lên.
Nghe th?y âm thanh kia, JaeJoong b?ng nhiên c?m th?y r?t ?au, ?au ??n m?c c?u không th? ch?u n?i mà ph?i ng?i xu?ng, ?au ??n m?c c?nh v?t ??u b? nh?t nhoà vì n??c m?t…..
C?u nh? t?i r?t nhi?u chuy?n mà lúc tr??c ?ã b?t chính mình ph?i quên ?i, nh? t?i ?ôi tay d?u dàng c?a ng??i ?y ?? l?y c?u khi c?u b? th??ng, nh? t?i ng??i ?y kh? vu?t tóc c?u r?i hôn lên mi m?t, nh? t?i s? ?m áp truy?n ??n khi ng??i ?y t? phía sau ôm l?y c?u, nh? t?i chi?c áo ng??i ?y khoác cho c?u khi c?u n?a ?êm th?c khuya sáng tác, nh? t?i ly s?a mà m?i ngày tr??c khi ?i ng? ??u ???c ng??i ?y ??t bên gi??ng…
Hoá ra tình yêu không có phai nh?t c?ng không có r?i ?i, t?a nh? m?t th? gì ?ó gi?u t?n ?áy lòng ch?m rãi l?n lên, d?n d?n n?y n?, sau ?ó tr? thành b?ng l?ng, cu?i cùng l?i thành thói quen…. T?n ??n lúc tách ra m?i phát hi?n máu không ng?ng ch?y, m?i phát hi?n chính mình r?t cu?c tìm không th?y m?t ph??ng h??ng.
Không th? nh? v?y…. Ít nh?t c?ng mong nh?n ???c s? tha th?…..
JaeJoong run r?y nh?n s? trên ?i?n tho?i.
“….. JaeJoong?”
“YunHo, c?u nghe t?, không c?n nói gì c?…. T? ?ã ph?m vào m?t sai l?m r?t lâu, lâu ??n m?c t? c?m th?y mình có th? s? không bao gi? ???c tha th?…..” JaeJoong cúi ng??i ng?i xu?ng, ánh m?t v?a rõ ràng v?a m? h?, trên m?t ??t ?ã ph? m?t l?p n??c m?ng. “?ã nhi?u n?m trôi qua nh? v?y, nh?ng t? v?n c?m th?y mình v?n ?ang l?c ???ng, chính là t? l?i ch?a t?ng m?t l?n ngh? qua xem li?u c?u có ph?i c?ng m?t ?i ph??ng h??ng hay không, cho nên l?n này… ??n l??t t? nói v?i c?u… ‘Mong c?u có th? cho t? c? h?i, ?? khi c?u l?c ???ng có th? ch? cho c?u m?t ph??ng h??ng có th? ?i…. ’”
“………..” L?i m?t kho?ng l?ng th?t dài, JaeJoong d?n d?n tuy?t v?ng. “V?n là ?ã quá mu?n hay sao….”
“JaeJoong ah…. Ng?ng ??u lên ?i…”
JaeJoong m? m?t ng?ng ??u, t?m m?t nhoáng lên m?t cái, ??t nhiên trông th?y ? bên kia ???ng chính là ng??i mà c?u ?ã mong nh? su?t bao nhiêu n?m qua, ng??i ?y tay c?m di ??ng, ?ang ??ng ?ó.
“T? v?n ??ng ? n?i này… ch? c?u…” Trong ?i?n tho?i l?i truy?n ??n gi?ng nói c?a ng??i ?y. “JaeJoong ah, t? nay v? sau, n?u chúng ta không c?n th?n mà l?c ???ng, thì hãy c? n?m tay nhau cùng ?i, cho dù là ?úng hay sai, chúng ta v?nh vi?n ??u cùng ?i v? m?t h??ng…”

B?ng nhiên nh? t?i r?t nhi?u n?m v? tr??c, c?u n?m trong lòng ng??i ?y, mi?ng khe kh? hát:
Trong trái tim tôi, trong tâm h?n tôi,

Yêu v?n ch? là ?i?u tr?ng v?ng l? l?m,

??i v?i tôi là khó hi?u nh? th?….

Mu?n ?em t?t c? nh?ng gì t?t ??p nh?t trên th? gi?i trao h?t cho ng??i,

Cho dù ? trong gi?c m?ng…..

B?t c? lúc nào ? bên c?nh ng??i,

Chúng ta nh?t ??nh có th? yêu nhau,

Tôi mu?n có th? v?nh vi?n….

Yêu ng??i….
END.
............................................................................................................................................................

Source: LamThiên@wordpress.com
Re-up by: Mun@cassvn.fare-forum.net

_________________

Always Keep The Faith!
Hope To The End
!

DBSK forever 5!!!
Proud to be a Cassiopeia!

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/itachi_sasuke_25/
Vannie
Admin
avatar

Medal :
Tổng số bài gửi : 233
Thank : 23
Join date : 13/09/2010
Age : 28
Đến từ : ๑۩۞۩๑♥Gia tộc CASSIER - Bà cả JAE ♥๑۩۞۩๑

Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] [YunJae] Lạc Đường...   2010-09-22, 8:27 pm

Hô hô
Mun Vất vả rồi
Nhưng rất tiếc Van không phải fan của Oneshot SA
Van chỉ thích đọc Longfic thui

Oneshot Của Nguyệt Tử và OKami cũng hay phết đấy
Dù sao thì Mun cũng fighting nhá
Rồi xin reup mấy cái long hay hay về đây

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cassvn.forumotion.com
[Cass s2 DBSK] Mun
Moderator
avatar

Medal :
Tổng số bài gửi : 37
Thank : 3
Join date : 17/09/2010
Age : 21
Đến từ : ๑۩۞۩๑♥Gia tộc JAE KUTE - CON GÁI ♥๑۩۞۩๑

Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] [YunJae] Lạc Đường...   2010-09-22, 8:34 pm

@ Van: okie Van! Dạo này Mun nản, Rum mềnh ít fan girl . Toàn post tạm oneshot trước cho mems xem... Mun đang xin per cái 'công tử và kẻ lang thang' của Nguyệt Tử và Okami ý

_________________

Always Keep The Faith!
Hope To The End
!

DBSK forever 5!!!
Proud to be a Cassiopeia!

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/itachi_sasuke_25/
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] [YunJae] Lạc Đường...   

Về Đầu Trang Go down
 
[Oneshot] [YunJae] Lạc Đường...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: fanfic :: Complete fic-
Chuyển đến